กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะโหมด ม.3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 11:14:53

บ.ตะโหมด ม.3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายอำพร ขาวนุ้ย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS