กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม._เมื่อคืนมีฝนตกตลอดทั้งคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:11:57

บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม._เมื่อคืนมีฝนตกตลอดทั้งคืน_นายพงษ์ศักดิ์ จันทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS