กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสขิง ม.1 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:26:31

บ.ไสขิง ม.1 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS