กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สระยูง ม.5 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 17:22:48

บ.สระยูง ม.5 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งวัน_นายมนูญ จิตเขม้น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS