กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใน ม.5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 7.00 น.วีดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:00:45

บ.ใน ม.5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 7.00 น.วีดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก_นายอุดร พัดลม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS