FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ควนลม ม.3 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม._เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

วันที่ 9 ม.ค. 2560 08:50:31

บ.ควนลม ม.3 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม._เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นายจรัส แก้วคง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel