กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทองมงคล ม.6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_ปริมาณน้ำฝนปัจจุบันวัดได้ 120 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 18:50:34

บ.ทองมงคล ม.6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_ปริมาณน้ำฝนปัจจุบันวัดได้ 120 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักมาก_นายบุญส่ง หอมกลิ่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS