กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ระหาญ ม.4 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน มีน้ำหลากในพื้นที่ ขณะนี้ชาวบ้านได้อพยพขึ้นที่สูงกันบ้างแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 18:55:58

บ.ระหาญ ม.4 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน มีน้ำหลากในพื้นที่ ขณะนี้ชาวบ้านได้อพยพขึ้นที่สูงกันบ้างแล้ว_นายธรรมศักดิ์ พันธ์แก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS