กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังน้ำเขียว ม.7 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 410 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:00:46

บ.วังน้ำเขียว ม.7 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 410 มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS