FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าเสลา ม.4 ต.ยางกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่้มีฝนตก

วันที่ 10 ม.ค. 2560 08:21:06

บ.ท่าเสลา ม.4 ต.ยางกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่้มีฝนตก_นายแดง ช้างสาร

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel