กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปะ ม.14 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:40:40

บ.ปะ ม.14 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย นายบุญรัตน์ อุตตะมะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS