กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โพธิ์น้อย ม.7 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม._วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 13:37:57

บ.โพธิ์น้อย ม.7 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม._วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายจำเนียน ชวาลิต
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS