กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองกลาง ม.15 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม._ปริมาณน้ำฝนสะสม 125 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:02:59

บ.คลองกลาง ม.15 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม._ปริมาณน้ำฝนสะสม 125 มม._นายสุทธิชัย ใจแจ้ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS