FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองกลาง ม.15 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม._ปริมาณน้ำฝนสะสม 125 มม.

วันที่ 18 ม.ค. 2560 07:02:59

บ.คลองกลาง ม.15 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม._ปริมาณน้ำฝนสะสม 125 มม._นายสุทธิชัย ใจแจ้ง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel