กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากร่วม ม.4 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศเย็นไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:01:56

บ.ปากร่วม ม.4 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศเย็นไม่มีฝน_นายสำนึก อินทรชู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS