FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยพูล ม.1 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่_ขณะนี้ฝนกำลังตกปรอยๆตกต่อเนื่องจากเมือคืนจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 20 ม.ค. 2560 17:38:13

บ.ห้วยพูล ม.1 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่_ขณะนี้ฝนกำลังตกปรอยๆตกต่อเนื่องจากเมือคืนจนถึงปัจจุบัน_นายโยธิน หนูเงิน
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel