กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 13:58:19

บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีแดดออก_นายสมัย ทัดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS