กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._เช้านี้มีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:34:02

บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._เช้านี้มีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก_นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS