กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาดเสริม ม.1 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศหนาวมากมีลมกระโชกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:26:20

บ.ตาดเสริม ม.1 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศหนาวมากมีลมกระโชกเล็กน้อย_นายทรงเดช พลทำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS