กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวโคก ม.7 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 73 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:00:19

บ.หัวโคก ม.7 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 73 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง_นายวิรัตน์ ทองประสาท
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS