FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โพนป่าแดง ม.3 ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย_วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น

วันที่ 24 ม.ค. 2560 08:21:21

บ.โพนป่าแดง ม.3 ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย_วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น_นายอุทิน แสงโสดา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel