กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะโหมด ม.3 ต. ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_สภาพอากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 13:27:20

บ.ตะโหมด ม.3 ต. ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_สภาพอากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายอำพร ขาวนุ้ย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS