กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบเนย ม.2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศเย็นไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:05:16

บ.สบเนย ม.2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศเย็นไม่มีฝน_นางจิตรา จันทร์ทิพย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS