กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โสมสวรรค์ ม.2 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 17:00:50

บ.โสมสวรรค์ ม.2 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นไม่มีฝน_นายถาวร ประจัญกล้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS