กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสงทองพัฒนา ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:24:51

บ.แสงทองพัฒนา ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น_นายเสมียน คำใบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS