กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
บริหารจัดการข้อมูลโดยหน่วยงาน >> ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย >> โครงการเกี่ยวกับธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย >> ดินถล่ม
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มประเทศไทย


สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
  แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มประเทศไทย (Landslide Hazard Map of Thailand)
 
       
 

   
       
 

Download Full Size

   
       
       
 
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:20 กุมภาพันธ์ 2560)
   
       
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS