กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองตะเคียนชัย ม.5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. วันนี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:18:03

บ.คลองตะเคียนชัย ม.5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. วันนี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน_นายสมพร แจ่มศิริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS