กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:30

บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายวันเพ็ญ แส่เตี้ยว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS