กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศาลาสังกะสี ม.2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ 40 มม. เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:10:21

บ.ศาลาสังกะสี ม.2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ 40 มม. เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายสมยศ นาครัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS