ส่วนที่ 3 ทรัพยากรแร่[ขวา]

ทรัพยากรแร่
ส่วนที่ 3 ทรัพยากรแร่[ขวา] ส่วนที่  2 ธรณีประวัติ ส่วนที่ 3 ทรัพยากรแร่[ด้านซ้าย] เรือขุดแบบกะพ้อ บริษัท บิลลิตัน จำกัด รายละเอียดเรือขุดแบบกะพ้อ บริษัท บิลลิตัน จำกัด ป้ายรถขุดกระพ้อหมุน รถขุดกระพ้อหมุน เหมืองอุโมง เหมืองฉีด ลักษณะเหมืองอุโมง ลักษณะเหมืองฉีด