ส่วนที่ 4 หินและน้ำบาดาล

หินและน้ำบาดาล
ส่วนที่ 4 หินและน้ำบาดาล ส่วนที่ 3 ทรัพยากรแร่[ซ้าย] ผลิตภัณฑ์จากแร่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์จากแร่ในอุตสาหกรรมเซรามิก ผลิตภัณฑ์จากแร่ในอุตสาหกรรมแก้ว ผลิตภัณฑ์จากแร่ในอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมี ผลิตภัณฑ์จากแร่ในอุตสาหกรรมโลหะ ผลิตภัณฑ์จากแร่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม ส่วนที่ 5 เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำใต้ดิน หินแปร หินชั้น หินอัคนี วัฏจักรของหิน หิน ชั้นหินเนื้อประสาน หินชีสต์ หินดินดาน หินพัมมิช หินชั้นเนื้อประสม หินแปรเนื้อเป็นแผ่นขนาน หินอัคนีแทรกซ้อน หินแปรเนื้อไม่เป็นแผ่นขนาน หินอัคนีพุ