ส่วนที่ 5 เชื้อเพลิงธรรมชาติ

เชื้อเพลิงธรรมชาติ
ส่วนที่ 5 เชื้อเพลิงธรรมชาติ การสำรวจแหล่งปิโตรเลียม อุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม รายละเอียดอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม หุ่นจำลองศูนย์กลางการผลิตแหล่งก๊าซ "เอราวัณ" รายละเอียดหุ่นจำลองศูนย์กลางการผลิตแหล่งก๊าซ "เอราวัณ" แหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย ก๊าซธรรมชาติ หอสูบก๊าซ ส่วนที่ 6 วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต น้ำมันดิบ หอกลั่นน้ำมัน ถ่านหิน เหมืองถ่านหิน(ลิกไนต์) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง หินน้ำมัน ตัวอย่างหินน้ำมัน ตัวอย่างหินน้ำมัน อื่นๆ พีท จากแหล่งพลอย ส่วนที่ 4 หินและน้ำบาดาล เชื้อเพลิงธรรมชาติ