ส่วนที่ 6 วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิติ

วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิติ
ส่วนที่ 6 วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิติ ส่วนที่ 5 เชื้อเพลิงธรรมชาติ ส่วนที่ 7 ธรณีวิทยาประเทศไทย ไซนัวโตโดสโตเมีย สมศักดิ์กิ ป้ายแสดงรายละเอียดไดโนเสาร์ ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ ป้ายแสดงรายละเอียดไดโนเสาร์ ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ ยุคควอเทอร์นารี ยุคเทอร์เชียรี ยุคครีเทเชียส ยุคจูแรสซิก ยุคไทรแอสซิก ยุคเพอร์เมียน ยุคคาร์บอมิเฟอร์รัส ยุคดีโวเนียน ยุคไซลูเรียน ยุคออร์โดวีเซียน ยุคแคมเบรียน 4600 - 550 ล้านปีมาแล้ว วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต ซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไร ชนิดของซากดึกดำบรรพ์ การค้นพบซากไดโนเสาร์ในประเทศไทย