หน้าหลัก >> กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ร่วมบำรุงเป็นค่าภัตตาหาร ค่ายา และค่าโลหิต ๑๗ ก.ค.๖๒
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย ) ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "
กิจกรรม เดิน - วิ่ง - ปั่นจักรยาน ( OCSC Walk - Run - Bike to Give 2018 ) วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
สัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ วันพุธที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม(จัดโดยสำนักงาน ก.พ.) วันอังคารที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน" วันที่ ๘ - ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑
กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ "ข้าราชการจิตสาธารณะ"ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๑ (จัดโดยสำนักงาน ก.พ.) วันพุธที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑
ประชุมสัมมนา เรื่อง "การต่อต้านการทุจริต และคุ้มครองจริยธรรม ทส. ประจำปี ๒๕๖๑
วันต่อต้านคอร์รัปชั้่น "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง"(ไบเทคบางนา)
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
กรมทรัพยากรธรณีร่วมกิจกรรม ฟังเทศน์มหาชาติ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑( วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ )
แห่เทียนพรรษาสนามหลวง ๒๕ ก.ค.๒๕๖๑
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม "เดินตามรอยบาท ตามศาสตร์พระราชา"
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
ศาสตร์พระราชา ในหลวง ร.9

หน้า : [1]

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9593 Fax 0 2621 9593