ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม   มิถุนายน พ.ศ. 2563
22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายในองค์กร
เวลา :10:00น. - 00:00น.
รายละเอียด :<span style=\"font-size: 10pt;\">1.หัวข้อ \"ถ้ำหินทราย มีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิด\" โดย นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ<br>2.หัวข้อ \"พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา\" โดย นางธัญญธร โทนรัตน์ ผอ.ส่วนแผนและประเมินผล กคบ.</span>
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ,ส่วนแผนและประมวลผล (กคบ.)
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีระหว่างประเทศ" ครั้งที่ 3/2563   (10:00น. - 00:00น.) 
17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรธรณี ขยายฐานความรู้ จัดบรรยายพิเศษ “มาตรฐานการสำรวจธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ในภาคตะวันตกของไทย”   (09:00น. - 00:00น.) 
15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563   (10:00น. - 00:00น.) 
11 มิถุนายน พ.ศ. 2563
การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่ 2/2563   (09:00น. - 12:00น.) 
9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
หน่วยงานภาครัฐร่วมบูรณาการความร่วมมือ – เอกชนร่วมขับเคลื่อน
“แก่งคอยโมเดล”สู่เหมืองหินปูนอย่างยั่งยืน
  (13:00น. - 00:00น.) 
1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
พิธีลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือไทย - จีน ด้านการประมวลแผนที่ธรณีวิทยาทางทะเลและ
การศึกษาธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ชายฝั่ง กับหน่วยงาน Qingdao Institute of Marine Geoscience (QIMG)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
  (09:00น. - 11:30น.)