ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม   มิถุนายน พ.ศ. 2561
25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่น   (00:00น. -  00:00น.) 
21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กิจกรรมสื่อสัญจร พื้นที่อีสาน (เสาดิน)   (00:00น. -  00:00น.) 
18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจรสู่โรงเรียน “Geo campus tours”   (00:00น. -  00:00น.) 
11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จัดนิทรรศการภายนอกตามสถานศึกษา   (00:00น. -  00:00น.) 
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย   (00:00น. -  00:00น.)