ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม   มกราคม พ.ศ. 2561
17 มกราคม พ.ศ. 2561 - 21 มกราคม พ.ศ. 2561
มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา   (00:00น. -  00:00น.) 
13 มกราคม พ.ศ. 2561
เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากร   (ไม่ระบุเวลา ) 
วันเด็กแห่งชาติ   (ไม่ระบุเวลา ) 
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา   (ไม่ระบุเวลา ) 
ท่องโลกธรณี ไปกับเด็กดียุค 4.0   (ไม่ระบุเวลา ) 
11 มกราคม พ.ศ. 2561
วันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี   (ไม่ระบุเวลา )