ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม   เมษายน พ.ศ. 2561
21 เมษายน พ.ศ. 2561 - 29 เมษายน พ.ศ. 2561
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และประชุม UNFC   (00:00น. -  00:00น.) 
10 เมษายน พ.ศ. 2561
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี   (ไม่ระบุเวลา ) 
9 เมษายน พ.ศ. 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี”   (ไม่ระบุเวลา ) 
7 เมษายน พ.ศ. 2561
ไดโน ซัมเมอร์ รัน Dino Summer Run   (ไม่ระบุเวลา ) 
2 เมษายน พ.ศ. 2561 - 5 เมษายน พ.ศ. 2561
Geoheritage for people   (00:00น. -  00:00น.) 
30 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 3 เมษายน พ.ศ. 2561
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :<span style="font-size: 10pt; font-weight: bold; font-family: Arial;">เทศกาลท่องเที่ยวสหัสขันธ์ "ไดโน..พาเลาะ" @Sahatsakhan</span><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">รูปแบบกิจกรรม :&nbsp;ชมการแสดงแหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นเมือง&nbsp;การแสดงพื้นเมือง สินค้าของดี เมืองสหัสขันธ์</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">ประธานเปิดงาน :&nbsp;อทธ.</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">สถานที่จัดกิจกรรม :&nbsp;พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์</span></div>
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> เทศกาลท่องเที่ยวสหัสขันธ์ "ไดโน..พาเลาะ" @Sahatsakhan   (00:00น. -  00:00น.)