ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม   มีนาคม พ.ศ. 2563
25 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)   (00:00น. -  00:00น.) 
17 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
หมวดกิจกรรม :กิจกรรมภายนอกองค์กร
เวลา :00:00น. -  00:00น.
รายละเอียด :การบรรยาย และฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ กรณีเกิดพิบัติภัยดินถล่ม ณ จังหวัดลำปาง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ,ส่วนธรณีพิบัติภัย
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการแสดง :ไม่ระบุเวลา
"> การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย" จังหวัดลำปาง   (00:00น. -  00:00น.) 
16 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่   (00:00น. -  00:00น.) 
12 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
เปิดบ้านวิชาการ เรียนรู้ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์
  (00:00น. -  00:00น.) 
11 มีนาคม พ.ศ. 2563
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ : โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 131 คน   (ไม่ระบุเวลา ) 
6 มีนาคม พ.ศ. 2563
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จังหวัดลำปาง)   (ไม่ระบุเวลา ) 
5 มีนาคม พ.ศ. 2563
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ จังหวัดลำปาง)   (ไม่ระบุเวลา ) 
4 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
สำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่   (00:00น. -  00:00น.)