ปฏิทินกิจกรรม
 วัน    |     สัปดาห์    |     เดือน    |     ปี
ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2560
 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 -  28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การกำหนดโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (00:00น. -  00:00น.) 
 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กิจกรรมทำบุญประจำปี (ไม่ระบุเวลา ) 
 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560
โครงการทรัพยากรธรณีใต้ร่มพระบารมี (ไม่ระบุเวลา ) 
 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การอบรมการใช้งานระบบเรื่องร้องเรียน (e-Petition) ระบบระดับกรม (ไม่ระบุเวลา ) 
 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 -  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana ครั้งที่ 16 (00:00น. -  00:00น.) 
 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 -  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ของ ทธ. ประจำปี 2561 (00:00น. -  00:00น.) 
 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประชุมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ (ไม่ระบุเวลา ) 
 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 -  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (00:00น. -  00:00น.) 
 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 -  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (00:00น. -  00:00น.) 
 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 -  26 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โครงการธรณีรวมใจน้อมรำลึก (00:00น. -  00:00น.) 
 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
๑๓ ตุลา ๑๓ บทเพลงพระราชนิพนธ์ (ไม่ระบุเวลา ) 
 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
การประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (10:00น. - 14:00น.) 
 27 กันยายน พ.ศ. 2560
Seminar on Geohazards in CLMTV (08:30น. - 20:00น.) 
 23 กันยายน พ.ศ. 2560 -  24 กันยายน พ.ศ. 2560
ค่ายธรณีวิทยา  (00:00น. -  00:00น.) 
 23 กันยายน พ.ศ. 2560
การสัมมนา (ไม่ระบุเวลา ) 
 21 กันยายน พ.ศ. 2560 -  23 กันยายน พ.ศ. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (00:00น. -  00:00น.) 
 20 กันยายน พ.ศ. 2560 -  24 กันยายน พ.ศ. 2560
งานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวครั้งที่ 2 (00:00น. -  00:00น.) 
 19 กันยายน พ.ศ. 2560 -  21 กันยายน พ.ศ. 2560
พิพิธภัณฑ์สิรินธรสัญจรสู่โรงเรียน (00:00น. -  00:00น.) 
 14 กันยายน พ.ศ. 2560
การสัมมนา (ไม่ระบุเวลา ) 
 13 กันยายน พ.ศ. 2560 -  15 กันยายน พ.ศ. 2560
Happy Workplace วัฒนธรรมองค์กร (00:00น. -  00:00น.) 
 12 กันยายน พ.ศ. 2560 -  15 กันยายน พ.ศ. 2560
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ (00:00น. -  00:00น.) 
 12 กันยายน พ.ศ. 2560 -  14 กันยายน พ.ศ. 2560
พิพิธภัณฑ์สิรินธรสัญจรสู่โรงเรียน (00:00น. -  00:00น.) 
 12 กันยายน พ.ศ. 2560 -  13 กันยายน พ.ศ. 2560
การประชุมวิชาการไม้กลายเป็นหิน (00:00น. -  00:00น.) 
 7 กันยายน พ.ศ. 2560 -  9 กันยายน พ.ศ. 2560
สื่อมวลชนสัญจร (00:00น. -  00:00น.) 
 5 กันยายน พ.ศ. 2560 -  7 กันยายน พ.ศ. 2560
ค่ายธรณีวิทยา (00:00น. -  00:00น.) 
 4 กันยายน พ.ศ. 2560 -  7 กันยายน พ.ศ. 2560
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ (00:00น. -  00:00น.) 
 4 กันยายน พ.ศ. 2560 -  6 กันยายน พ.ศ. 2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (00:00น. -  00:00น.) 
 2 กันยายน พ.ศ. 2560
การฝึกอบรม (ไม่ระบุเวลา ) 
 1 กันยายน พ.ศ. 2560 -  3 กันยายน พ.ศ. 2560
โครงการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น (00:00น. -  00:00น.) 
 1 กันยายน พ.ศ. 2560
Jurassic - Cretaceous Boundary of Southeast asia (ไม่ระบุเวลา ) 
 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น (ไม่ระบุเวลา ) 
 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 -  31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางธรณีวิทยา (00:00น. -  00:00น.) 
 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 -  29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (00:00น. -  00:00น.) 
 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
นิทรรศการไดโนเสาร์สู่โรงเรียนเครือข่าย (ไม่ระบุเวลา ) 
 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
การบรรยายพิเศษ (ไม่ระบุเวลา ) 
 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 -  25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (00:00น. -  00:00น.) 
 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 -  18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (00:00น. -  00:00น.) 
 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 -  18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวัง (00:00น. -  00:00น.) 
 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 -  18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
นิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในงาน 85 พรรษา  (00:00น. -  00:00น.) 
 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันแม่ (ไม่ระบุเวลา ) 
 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โครงการสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวัง (ไม่ระบุเวลา ) 
 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 -  10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (00:00น. -  00:00น.) 
 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 -  18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
การประชุมความร่วมมือองค์กรพื้นท้องทะเลระหว่างประเทศ (00:00น. -  00:00น.) 
 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 -  11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่ม (00:00น. -  00:00น.) 
 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 -  9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น (00:00น. -  00:00น.) 
 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (00:00น. -  00:00น.) 
 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การตรวจประเมินผลอย่างเป็นทางการในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล  (00:00น. -  00:00น.) 
 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน (00:00น. -  00:00น.) 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การประชุมสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย (00:00น. -  00:00น.) 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (00:00น. -  00:00น.) 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัตินพื้นที่เสี่ยงภัย (00:00น. -  00:00น.) 
 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมชุมชน  (00:00น. -  00:00น.) 
 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การจัดทำแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเลขาฯ คนร. (00:00น. -  00:00น.) 
 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การสัมมนาวิชาการ (00:00น. -  00:00น.) 
 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การประชุมสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย (00:00น. -  00:00น.) 
 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย (00:00น. -  00:00น.) 
 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 -  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (00:00น. -  00:00น.) 
 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเข้าตรวจประเมินพิพิธภัณฑ์ฯ (ไม่ระบุเวลา ) 
 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
โครงการซักซ้อมแผนเตือนภัยดินถล่ม (00:00น. -  00:00น.) 
 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -  30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สัญจรสู่โรงเรียน (00:00น. -  00:00น.) 
 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -  30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
โครงการซักซ้อมแผนเตือนภัยดินถล่ม (00:00น. -  00:00น.) 
 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -  25 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กิจกรรมเปิดโลกมหัศจรรย์ไดโนเสาร์หุบเขาภูเวียง (00:00น. -  00:00น.) 
 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -  30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
พิพิธภัณฑ์สิรินธร สัญจรสู่โรงเรียน (00:00น. -  00:00น.) 
 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -  24 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รักชาติเฟสติวัล (00:00น. -  00:00น.) 
 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -  23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
โครงการซักซ้อมแผนเตือนภัยดินถล่ม (00:00น. -  00:00น.) 
 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -  18 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ร่วมงานมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ (00:00น. -  00:00น.) 
 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -  16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยในพื้นที่น้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก (00:00น. -  00:00น.) 
 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -  9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
จัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานไม้กลายเป็นหินตาก (เตรียมการ) (00:00น. -  00:00น.) 
 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560
แนวทางการการบริหารจัดการแร่โพแทช และ ธาตุหายาก (ไม่ระบุเวลา ) 
 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
แนวทางการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง (ไม่ระบุเวลา ) 
 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -  8 มิถุนายน พ.ศ. 2560
จัดระดมความคิดเห็นศูนย์เรียนรู้รายภาค (00:00น. -  00:00น.) 
 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติวันสิ่งแวดล้อมโลก (ไม่ระบุเวลา ) 
 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กิจกรรมค่ายเยาวชน (ไม่ระบุเวลา ) 
 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 -  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
โครงการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น “การจัดการศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาค”  (00:00น. -  00:00น.) 
 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 -  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนงานโครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทรัพยากรธรณี (00:00น. -  00:00น.) 
 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ (ไม่ระบุเวลา ) 
 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 -  5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย (00:00น. -  00:00น.) 
 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 -  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
การบริหารจัดการชายฝั่งทะเลไทย-จีนและเทคนิคการสำรวจศึกษาบนพื้นฐานทางธรณีวิทยา (00:00น. -  00:00น.) 
 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 -  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รำลึก 3 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 จังหวัดเชียงราย (00:00น. -  00:00น.) 
 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 -  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
การประชุมคณะทำงานร่วมสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซียครั้งที่ 1/2017 และการร่วมตรวจสอบทางธรณีวิทยาในพื้นที่ฝั่งประเทศไทย (00:00น. -  00:00น.) 
 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 -  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ค่ายเยาวชนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (00:00น. -  00:00น.) 
 29 เมษายน พ.ศ. 2560
การแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี (ไม่ระบุเวลา ) 
 24 เมษายน พ.ศ. 2560 -  29 เมษายน พ.ศ. 2560
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม (00:00น. -  00:00น.) 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม (00:00น. -  00:00น.) 
 24 เมษายน พ.ศ. 2560
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ (ไม่ระบุเวลา ) 
 22 เมษายน พ.ศ. 2560 -  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย (00:00น. -  00:00น.) 
 21 เมษายน พ.ศ. 2560 -  23 เมษายน พ.ศ. 2560
“บุกบ้านไดโนเสาร์” (00:00น. -  00:00น.) 
 18 เมษายน พ.ศ. 2560 -  23 เมษายน พ.ศ. 2560
มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น ครั้งที่ 4 (00:00น. -  00:00น.) 
 2 เมษายน พ.ศ. 2560
งานนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ไม่ระบุเวลา ) 
นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ไม่ระบุเวลา ) 
 1 เมษายน พ.ศ. 2560 -  22 เมษายน พ.ศ. 2560
กิจกรรมค่ายรับปิดเทอม เปิดประสบการณ์ เปิดบ้านไดโนเสาร์ (00:00น. -  00:00น.) 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี (ไม่ระบุเวลา ) 
 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 -  29 มีนาคม พ.ศ. 2560
การประชุมระดับผู้บริหารไทย-ลาว ระหว่าง ทธ. และกรมธรณีศาสตร์และแร่ธาตุ สปป.ลาว  (00:00น. -  00:00น.) 
 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
บทบาทนักวิชาการในการขับเคลื่อนตามแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย (ไม่ระบุเวลา ) 
 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 -  3 เมษายน พ.ศ. 2560
งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (00:00น. -  00:00น.) 
 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 -  24 มีนาคม พ.ศ. 2560
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยพื้นที่ลุ่มน้ำกก (00:00น. -  00:00น.) 
 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 -  23 มีนาคม พ.ศ. 2560
ธรณีหรรษา ท้าสำรวจเมืองระยอง ปีที่ 1 ตอน “ขุมทรัพย์ล้านปี” (00:00น. -  00:00น.) 
 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 -  19 มีนาคม พ.ศ. 2560
ค่ายเยาวชนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี  (00:00น. -  00:00น.) 
 17 มีนาคม พ.ศ. 2560
สัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ (ไม่ระบุเวลา ) 
 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 -  4 เมษายน พ.ศ. 2560
โครงการฝึกอบรมเรื่อง  (00:00น. -  00:00น.) 
 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 -  31 มีนาคม พ.ศ. 2560
อบรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังเตือนธรณีพิบัติภัย (00:00น. -  00:00น.) 
 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 -  10 มีนาคม พ.ศ. 2560
บวชป่า บวชใจ ชะลอน้ำขโลมใจ (00:00น. -  00:00น.) 
 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สัญจรสู่โรงเรียน Campus tours (ไม่ระบุเวลา ) 
 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 -  4 มีนาคม พ.ศ. 2560
ค่ายเยาวชนโรงเรียนวัดห้วยจระเข้ จังหวัดนครปฐม (00:00น. -  00:00น.) 
 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 -  6 มีนาคม พ.ศ. 2560
มหกรรมโปงลาง แพรวา ประจำปี 2560 (งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์) (00:00น. -  00:00น.) 
 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 -  3 มีนาคม พ.ศ. 2560
สื่อมวลชนสัญจร ตอนอุทยานธรณีสตูลสู่อุทยานระดับโลก (00:00น. -  00:00น.)