การประเมินผลการปฎิบัติราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการรายงานผลการปฏิบัติราชการผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรธรณี คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการคำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
อ่านทั้งหมด     
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแผนที่ยุทธศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณีแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (พ.ศ.2552-2555)
อ่านทั้งหมด     
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel