น้ำพุร้อนในประเทศไทย


     น้ำพุร้อน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีน้ำร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ดิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายในโลกยังคงมีความร้อนอยู่ ปัจจุบัน พบแหล่งน้ำพุร้อน 112 แหล่ง กระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ วัดอุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วง 40 – 100 องศาเซลเซียส โดยทั่วไป เรารู้จักน้ำพุร้อนเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามหัศจรรย์ แต่น้ำพุร้อนยังสามารถนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรมอีกด้วย

 

ที่

รหัส

แหล่งน้ำพุร้อน

บ้าน

อำเภอ

จังหวัด

อุณหภูมิ

pH

F (ppm)

1

CR1

โป่งนาคำ

โป่งนาคำ

เมือง

เชียงราย

65

8.6

nd

2

CR2

ยางผาเคียว

โป่งยางผาเคียว

เมือง

เชียงราย

85

8.3

17.4

3

CR3

โป่งน้ำร้อน

ผาเสริฐ

เมือง

เชียงราย

80

8.3

16.5

4

CR4

แม่จัน

ห้วยยาโน

แม่จัน

เชียงราย

93

8.7

20.4

5

CR5

โป่งปู่เฟือง

โป่งปู่เฟือง

แม่สรวย

เชียงราย

72

8.5

13

6

CR6

สบโป่ง

สบโป่ง

เวียงป่าเป้า

เชียงราย

92

8.9

11

7

CR7

ห้วยทรายขาว

ห้วยทรายขาว

พาน

เชียงราย

60

8.4

0.3

8

CR8

โปร่งพระบาท

โปร่งพระบาท

เมือง

เชียงราย

60

8.8

19.6

9

CR9

นาโป่ง

แม่สลองนอก

แม่จัน

เชียงราย

45

8.8

7.5

10

CM1

สันกำแพง

โป่งฮ่อม

กแม่ออน

เชียงใหม่

99

8.6

nd

11

CM2

ดอยสะเก็ด

โป่งกุ่ม

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

78

8.6

9.5

12

CM3

ฝาง

โป่งน้ำร้อน

ฝาง

เชียงใหม่

99

9

nd

13

CM4

ป่าแป๋

แม่แสะ

แม่แตง

เชียงใหม่

99

9.5

11.5

14

CM5

เทพนม

อมกุด

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

99

9

10

15

CM6

โป่งเหม็น

โป่งเหม็น

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

70

8.5

11

16

CM7

ปิงโค้ง

ปิงโค้ง

เชียงดาว

เชียงใหม่

70

7.2

1.7

17

CM8

บ้านโป่งอ่าง

โป่งอ่าง

เชียงดาว

เชียงใหม่

60

18

CM9

บ้านโป่งโรงวัว

โป่งโรงวัว

เชียงดาว

เชียงใหม่

60

19

CM10

บ้านยางทุ่งโป่ง

ยางทุ่งโป่ง

เชียงดาว

เชียงใหม่

60

20

CM11

บ้านโป่ง

โป่ง

พร้าว

เชียงใหม่

72

7.61

6.1

21

CM12

หนองครก

หนองครก

พร้าว

เชียงใหม่

72

7.15

5

22

CM13

บ้านห้วยงู

ห้วยงู

พร้าว

เชียงใหม่

45

6.35

1.3

23

CM14

โป่งเย็น

ห้วยมะหิน

พร้าว

เชียงใหม่

40

6.9

4.9

24

CM15

บ้านประดู่

ประดู่

พร้าว

เชียงใหม่

58

6.7

4.7

25

CM16

มะลิกา

เมืองงาม

แม่อาย

เชียงใหม่

70

8.6

13

26

MH1

ผาบ่อง

ผาบ่อง

เมือง

แม่ฮ่องสอน

63

27

MH2

โป่งสัก

ตาลเจ็ดต้น

ปาย

แม่ฮ่องสอน

85

8.5

nd

28

MH3

โป่งไหม้

โป่งไหม้

ปาย

แม่ฮ่องสอน

78

8.7

nd

29

MH4

โป่งปะ

ตาลเจ็ดต้น

ปาย

แม่ฮ่องสอน

88

8.5

nd

30

MH5

เหมืองแร่

เหมืองแร่

ปาย

แม่ฮ่องสอน

75

8.5

6

31

MH6

แม่นะ

แม่นะ

ปาย

แม่ฮ่องสอน

40

7.8

0.97

32

MH7

เมืองแปง

เมืองแปง

ปาย

แม่ฮ่องสอน

95

8.4

nd

33

MH8

แม่ฮี้

แม่ฮี้

ปาย

แม่ฮ่องสอน

38

8.21

6

34

MH9

แม่ฮุ

ห้วยหมากไฟ

แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

78

8

6.6

35

MH10

แม่อุมลองหลวง

สบแม่อมลอง

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

76

36

MH11

หนองแห้ง

หนองแห้ง

ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน

85

8.3

10

37

MH12

โป่งจ๊ะจา

 

ปาย

แม่ฮ่องสอน

43.2

8.11

6.3

38

LN1

เหมืองเทพนิธิ

ทากาศ

แม่ทา

ลำพูน

42

39

LN2

หนองหล่ม

หนองหล่ม

เมือง

ลำพูน

42

7.7

3.6

40

LP1

แจ้ซ้อน

 แจ้ซ้อน

กิ่งเมืองปาน

ลำปาง

78

7.3

3.7

41

LP2

เวียงเหนือ

เวียงเหนือ

ห้างฉัตร

ลำปาง

55

nd

nd

42

LP3

บ้านโป่งน้ำร้อน

โป่งน้ำร้อน

เกาะคา

ลำปาง

60

8.8

nd

43

LP4

โป่งน้ำร้อน

โป่งน้ำร้อน

เสริมงาม

ลำปาง

76.5

7.4

7.2

44

LP5

โป่งเหม็น

แม่ตาลน้อย

ห้างฉัตร

ลำปาง

38

7

45

LP6

ห้วยน้ำร้อน

ดอกคำใต้

งาว

ลำปาง

51

8

46

LP7

โป่งน้ำร้อน

ห้วยเรียน

ห้างฉัตร

ลำปาง

48

7

47

PR1

ปันเจน

ปันเจน

วังชิ้น

แพร่

53

6.78

4.1

48

PR2

แม่จอก

แม่จอก

วังชิ้น

แพร่

82

7.28

7.17

49

PR3

โป่งน้ำร้อน

แม่ลู่ หมู่11

ลอง

แพร่

50

50

PR4

วัดสะแล่ง

วัดสะแล่ง

ลอง

แพร่

59

8

51

NN1

ห้วยน้ำอุ่น

ห้วยน้ำอุ่น

เวียงสา

น่าน

34

7

52

SK1

โป่งลำปาง

โป่งลำปาง

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

52

8

53

SK2

บ่อน้ำร้อน

สุเม่น หมู่ที่ 1

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

50

8

54

TK1

บ้านแม่กาษา

แม่กาษา

แม่สอด

ตาก

75

55

TK2

ห้วยโป่งร้อน

หม่องวา

แม่ระมาด

ตาก

40

56

TK3

ห้วยน้ำนัก

ห้วยนำนัก

พบพระ

ตาก

58

7.6

57

TK4

ห้วยแม่แล

เขาโมโกจู

อุ้มผาง

ตาก

0

58

TK5

ห้วยแม่กลอง

ห้วยแม่กลอง

อุ้มผาง

ตาก

0

59

KP1

พระร่วง

ลานหิน

เมือง

กำแพงเพชร

54

8.13

8.3

60

KP2

โป่งน้ำร้อน

สำนักสงฆ์โป่งน้ำร้อน

คลองลาน

กำแพงเพชร

38

61
KP3 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คลองลาน กำแพงเพชร
38
-
-

62

PB1

บ้านน้ำร้อน

น้ำร้อน

เมือง

เพชรบูรณ์

42

8.19

1.8

63

PB2

บ้านวังขาม

วังขาม

ศรีเทพ

เพชรบูรณ์

52

9.35

1.4

64

PB3

บ้านพุขาม

พุขาม

วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์

46

9.37

1.6

65

PB4

บ้านพุเตย

พุเตย

วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์

32

7.31

0.3

66

UT1

บ้านสมอทอง

หมู่ที่ 2

ห้วยคต

อุทัยธานี

67

7.5

17

67

LB1

เขาสมโภชน์

เขาสมโภชน์

ชัยบาดาล

ลพบุรี

34

6.78

0.3

68

SP1

บ้านพุน้ำร้อน

พุน้ำร้อน หมู่ 5

ด่านช้าง

สุพรรณบุรี

38

69

KC1

ท้องช้าง

ท้องช้าง

ไทรโยค

กาญจนบุรี

-

70

KC2

หินดาด

กุยมั่ง

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

40

7.36

1.6

71

KC3

บ้านน้ำพุร้อน

กุยเหย่

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

40

72

KC4

บ้านเขาพัง

เขาพัง

ไทรโยค

กาญจนบุรี

40

7.55

0.6

73

KC5

บ้านต้นลำใย

ต้นลำใย

หนองปรือ

กาญจนบุรี

42

8.5

2

74

KC6

บ้านพุน้ำร้อน

พุน้ำร้อน หมู่ 12

เมือง

กาญจนบุรี

0

75

RB1

บ้านบ่อคลึง

22 หมู่ 7 บ่อคลึง

สวนผื้ง

ราชบุรี

56

8.02

6.2

76

RB2

บ้านพุน้ำร้อน

พุน้ำร้อน

สวนผึ้ง

ราชบุรี

50

8.3

20

77

PT1

หนองหญ้าปล้อง

ใหม่พุน้ำร้อน

หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี

47

78

CH1

บางพระ

 

ศรีราชา

ชลบุรี

0

79

CN1

โป่งน้ำร้อน

โป่งน้ำร้อน

โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี

39

80

CP1

ละแม

ดวด

ละแม

ชุมพร

50

81

RN1

วัดตโปทาราม

วัดตโปทาราม

เมือง

ระนอง

65

8.3

7

82

RN2

บ้านทุ่งยอ

ทุ่งยอ

เมือง

ระนอง

40

8.3

5.4

83

RN3

บ้านพรรั้ง

พรรั้ง

เมือง

ระนอง

45

8.4

5.4

84

RN4

คลองบางริ้น

ทุ่งยอ

เมือง

ระนอง

50

85

RN5

ราชกรูด

กองพันทหารราบที่ 2

เมือง

ระนอง

46

86

RN6

ห้วยน้ำร้อน

หน่วยพิทักษ์ป่าวังน้ำเย็น

กะเปอร์

ระนอง

75

87

SR1

บ้านน้ำพุร้อน

น้ำพุร้อน หมู่ที่ 2

ไชยา

สุราษฎร์ธานี

45

7.74

88

SR2

เขานางฮี

เขาน้ำร้อนใน

ไชยา

สุราษฎร์ธานี

40

7.84

89

SR3

วัดธารน้ำร้อน

วัดธารน้ำร้อน หมู่1

ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี

51

7.86

90

SR4

บ้านบ่อน้ำร้อน

บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5

กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี

41

8.32

91

SR5

บ้านวังหิน

วังหิน หมู่ที่ 5

นาสาร

สุราษฎร์ธานี

42

8.41

92

SR6

บ้านเขาน้อย

เขาน้อย หมู่ที่ 5

คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี

53

8.1

93

SR7

รัตนโกสัย

ท่าสะท้อน หมู่ 6

พุนพิน

สุราษฎร์ธานี

70

7.9

94

SR8

บ้านเขาพลู

เขาพลู หมู่ 5

บ้านนาเดิม

สุราษฎร์ธานี

56

95

SR9

บ้านเขาตอก

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง

เคียนซา

สุราษฎร์ธานี

62

96

NS1

อุทยานบ่อน้ำร้อน

น้ำร้อน หมู่ 3

บางขัน

นครศรีธรรมราช

55

97

PG1

คลองปลายพู่

บางจับ

กะปง

พังงา

60

7.8

0.03

98

PG2

รมณีย์

รมณีย์

กะปง

พังงา

63

99

PG3

บ้านบ่อดาน

บ่อดาน

ท้ายเหมือง

พังงา

45

100

KB1

บ้านห้วยยูงตก

ห้วยยูงตก หมู่ 1

เหนือคลอง

กระบี่

45

7.2

0.01

101

KB2

คลองบ่อน้ำร้อน

ตลาดเหนือคลอง

เหนือคลอง

กระบี่

47

102

KB3

บางผึ้ง

บางผึ้ง

คลองท่อม

กระบี่

45

7.2

<0.01

103

KB4

บ้านน้ำร้อน

น้ำร้อน หมู่ที่7

คลองท่อม

กระบี่

47

7.2

<0.01

104

KB5

น้ำตกร้อนสะพานยูง

บางคราม หมู่ 4

คลองท่อม

กระบี่

47

7

<0.01

105

TR1

อุทยานบ่อน้ำร้อน

หาดเจ้าไหม

กันตัง

ตรัง

52

7.1

<0.01

106

TR2

บ้านควนสระ

ควนสระ

ปะเหลียน

ตรัง

41

6.7

<0.01

107

PL1

เขาชัยสน

เขาชัยสน

เขาชัยสน

พัทลุง

57

7.7

0.01

108

PL2

บ้านโล๊ะจังกระ

โล๊ะจังกระ

กงหรา

พัทลุง

46

8

0.02

109

PL3

บ้านนาทุ่งโพธิ์

นาทุ่งโพธิ์

กงหรา

พัทลุง

50

8

0.02

110

PL4

บ้านระหว่างควน

ระหว่างควน

ควนขนุน

พัทลุง

41

111

ST1

บ้านโตนปาหนัน

โตนปาหนัน

ควนกาหลง

สตูล

50

7.7

0.03

112

YL1

ตาเนาะแมเราะ

บ่อน้ำร้อน

เบตง

ยะลา

80

7.8

0.02

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel