กรมทรัพยากรธรณี

ท่านสามารถเลือกชมรายละเอียดในส่วนต่างๆ หรือเปลี่ยนไปดูส่วนอื่น โดยคลิ๊กเลือกจากด้านในได้เลย


   ชื่อภาพ : ส่วนที่ 1 ประวัติพิพิธภัณฑ์และประชาสัมพันธ์
   รายละเอียด : ประวัติพิพิธภัณฑ์และประชาสัมพันธ์
   ชื่อภาพ : ส่วนที่ 2 ธรณีประวัติ
   รายละเอียด : ธรณีประวัติ
   ชื่อภาพ : ส่วนที่ 3 ทรัพยากรแร่[ซ้าย]
   รายละเอียด : ทรัพยากรแร่
   ชื่อภาพ : ส่วนที่ 3 ทรัพยากรแร่[ขวา]
   รายละเอียด : ทรัพยากรแร่
   ชื่อภาพ : ส่วนที่ 4 หินและน้ำบาดาล
   รายละเอียด : หินและน้ำบาดาล
   ชื่อภาพ : ส่วนที่ 5 เชื้อเพลิงธรรมชาติ
   รายละเอียด : เชื้อเพลิงธรรมชาติ
   ชื่อภาพ : ส่วนที่ 6 วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต
   รายละเอียด : วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิติ
   ชื่อภาพ : ส่วนที่ 7 ธรณีวิทยาประเทศไทย
   รายละเอียด : ธรณีวิทยาประเทศไทย
   ชื่อภาพ : ส่วนที่ 8 ธรณีวิทยาประยุกต์
   รายละเอียด : ธรณีวิทยาประยุกต์
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ : ส่วนที่ 1 ประวัติพิพิธภัณฑ์และประชาสัมพันธ์
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด : ประวัติพิพิธภัณฑ์และประชาสัมพันธ์
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ : ส่วนที่ 2 ธรณีประวัติ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด : ธรณีประวัติ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ : ส่วนที่ 3 ทรัพยากรแร่[ซ้าย]
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด : ทรัพยากรแร่
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ : ส่วนที่ 3 ทรัพยากรแร่[ขวา]
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด : ทรัพยากรแร่
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ : ส่วนที่ 4 หินและน้ำบาดาล
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด : หินและน้ำบาดาล
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ : ส่วนที่ 5 เชื้อเพลิงธรรมชาติ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด : เชื้อเพลิงธรรมชาติ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ : ส่วนที่ 6 วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิติ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด : วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิติ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ : ส่วนที่ 7 ธรณีวิทยาประเทศไทย
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด : ธรณีวิทยาประเทศไทย
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ : ส่วนที่ 8 ธรณีวิทยาประยุกต์
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด : ธรณีวิทยาประยุกต์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS