กรมทรัพยากรธรณี
หน้าหลัก >> เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
พัฒนาการของวิศวกรรมแผ่นดินไหวในประเทศไทย-จากอดีตสู่อนาคต
ข้อมูลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว จ.เชียงราย เมื่อ 5 พฤษภาคม 2557
ลักษณะเฉพาะของแผ่นดินไหวหลัก และแผ่นดินไหวตาม ของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 จ.เชียงราย วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
คลื่นแผ่นดินไหวแม่ลาว 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
แผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย กับรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือ (ส่วนแม่ลาว)
การตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
การตอบสนองของพื้นดินและโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพี
แผ่นดินไหว บทบาทของวิศวกร
ผลจากคุณลักษณะของชั้นดินบริเวณที่ตั้งต่อการสั่นสะเทือน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหววันที่ 5 พ.ค. 2557
ความเร่งพื้นดินสูงสุด ความเร็วพื้นดินสูงสุด ระยะเวลาการสั่นไหว และช่วงค่าความถี่จากการสั่นไหว ของแผ่นดินไหวหลัก ขนาด 6.3 อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย และแผ่นดินไหวตาม ขนาด 5-6 และขนาด 4-5
ผลกระทบกับอาคารโรงเรียนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแม่ลาว
การซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงอาคารที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว

หน้า : [1]
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS