ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) 2 มิถุนายน 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ drum สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 รายการ 2 มิถุนายน 2563 0
  ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการจัดทำข้อมูลซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่เก็บรักษาไว้ ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแอร์รถยนต์หมายเลขทะเบียน ศษ1308 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบสายไฮดรอลิครถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 94-1831 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศชนิดน้ำเย็น (Chiller) อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563 1