สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.โคกทรายเหนือ ม.4 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 18 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ท่าแพ ม.6 ค.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีลมแรง 18 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.หว่างคลองไทย ม.10 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก 18 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.แม่แตง ม.8 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 18 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.วนาสวรรค์ ม.5 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 18 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.โนนสว่าง ม.4 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 18 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.โนนหัวนา ม.5 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน อากาศเย็น 18 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ท่าตะโพธิ์ ม.2 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 18 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.กุยมั่ง ม.6 ต.หินลาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_ท้องฟ้ามีหมอกหนา อากาศเย็น 18 พฤศจิกายน 2562 0