สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ห้วยหินดำ ม.6 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 2 มิถุนายน 2563 0
  บ.ห้วยโก๋น ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย 2 มิถุนายน 2563 0
  บ.เขาพริก ม.7 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 2 มิถุนายน 2563 0
  บ.ดวน ม.2 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศร้อน 2 มิถุนายน 2563 0
  บ.ทับละมุ ม.5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_วันนี้มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่าย ขณะนี้ (18.00 น.) ยังมีฝนตกลงมา 2 มิถุนายน 2563 0
  บ.นาสัก ม.1 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร_วันนี้มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่าย 2 มิถุนายน 2563 0
  บ.เฉลิมพร ม.5 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เย็นนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 2 มิถุนายน 2563 0
  บ.วังลุ่ม ม.4 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เย็นนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกลงมาเล็กน้อย 2 มิถุนายน 2563 0
  บ.ห้วยทับมอญ ม.1 ต.ห้วยทับ อ.เขาขะเมา จ.ระยอง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 2 มิถุนายน 2563 0