กรมทรัพยากรธรณี
ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่


อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 
นายทศพร นุชอนงค์
2559-2561

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
2557-2558

นายปราณีต ร้อยบาง
2555-2557

นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล
2554-2555

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุก
2554-2554

นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ
2553-2554

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุก
2552-2553

นายปรีชา จันทร์ศิริตานนท์
2551-2552

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
2549-2551

นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์
2545-2549

นายนภดล มัณฑะจิตร
2544-2545

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
2543-2544

นายนภดล มัณฑะจิตร
2539-2543

นายปรีชา อรรถวิภัชน์
2536-2539

นายวีระวัฒน์ บุณยเกตุ
2536-2536

นายเจริญ เพียรเจริญ
2535-2536

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
2531-2535

นายศิววงศ์ จังคศิริ
2525-2531

ดร. ประภาส จักกะพาก
2522-2525

นายพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
2519-2522

นายสมาน บุราวาศ
2514 - 2519

นายวิชา เศรษฐบุตร
2498 - 2514

นายปฐม คชเสนี
2491 - 2498

นายประวัติ สุขุม
2489 - 2491

หลวงจรัญสนิทวงศ์
(ม.ล. จรัญ สนิทวงศ์)
2487 - 2489

ม.ล. อุดม สนิทวงศ์
2486 - 2487

พลอากาศโทพระยาเฉลิมอากาศ
(สุณี สุวรรณประทีป)
2485 - 2486

พลตรีพระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
2484 - 2484

หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
2481 - 2483

หลวงเดชสหกรณ์
(ม.ล. เดช สนิทวงศ์)
2481 - 2481

หลวงประเจิดอักษรลักษณ์
(สมโภช อัศวนนท์)
2479 - 2481

พระยาอัชราชทรงศิริ
(แม้น อรุณลักษณ์)
2476 - 2478

หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ระพีพัฒน์
2475-2476

พระยาพิทักษ์โลหพิตร
(เอ๋งยู โตกะหุต)
2472 - 2475

พระยาสีหพงศ์เพ็ญภาค
(ม.ร.ว. ประเวศ ชุมสาย)
2463 - 2471

พระยากสิภูมิพิทักษ์
(เจิม สาริกานนท์)
2456 - 2463

พระยาพิษณุแสน
(โซเทียนเตียน จาติกวนิช)
2455 - 2456

พระยาประชาชีพบริบาล
(แย้ม แสงชูโต)
2452 - 2455

พระยามหาอำมาตยาธิบดี
(เส็ง วิริยศิริ)
2449 - 2452

Henry G. Scott
2441 - 2449

 

R.S Coolnich
2441 - 2441
 
H. Warrington Smyth
2437 - 2441

 

W.D. Muller
2435 - 2437

พระยาภาสกรวงศ์
(พร บุนนาค)
2434 - 2435
 
 
 

Pod Mod elektronik sigara Rulet Oyna youwin canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com supertotobet giriş bettingforward.com www.diyarbakirescort.com turkce altyazili porno hd porno telefonda sex porno istanbul escort izmir escort bayan samsun escort bursa escort izmir escort