องค์กรของเรา


แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดน้ำท่วมเข้าสู่ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
 
1. น้ำที่ท่วมเข้าสู่อาคารสูง XXX เซ็นติเมตรจากระดับอ้างอิง ให้ทำการตัดไฟจากระบบสำรองไฟฟ้าในห้องสำรองไฟฟ้าด้านหลังศูนย์ธรณีพิบัติภัย
 
 
ปฏิบัติดังนี
 
1.1 ทำการปิดเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) โดยการกดปุ่ม off ไวสัก 5 วินาที ที่เครื่องสำรองไฟทั้ง สองเครื่อง ดังภาพ
 
 
1.2 เมื่อทำการปิดเครื่องสำรองไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้านบนของเครื่องสำรองไฟฟ้าจะมี สะพานไฟฟ้าสามกล่อง ดังภาพ
 
 
ให้ทำการเปิดกล่องใหญ่ที่สุดที่เขียนว่า ByPass ออกมาด้านในจะมีสะพานไฟฟ้าหนึ่งตัวซึ่งสวิทย์ของสะพานไฟจะเป็น สีเขียวอยู่ในตำแหน่ง Off ให้ทำการดันสวิทย์ขึ้นอยู่ในตำแหน่ง ON จะเป็นสีแดง
 
 
1.3 หลังจากการดันสวิทย์ของสะพานไฟ ByPass ขึ้นอยู๋ในตำแหน่ง ON จะเป็นสีแดง แล้วให้ทำการดันสวิทย์ของสะพานไฟ Breaaker UPS 1 และ Breaaker UPS 2 ลงอยู่ในตำแหน่ง OFF จะกลายเป็นสีเขียว เสร็จเรียบร้อย
 

 
 
2. น้ำที่ท่วมเข้าสู่อาคารสูง XXX เซนติเมตรจากระดับอ้างอิง ให้ทำาการตัดไฟฟ้าชั้น 1 ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี อาคารบุษราคัม
 
โดยปฏิบิบัติดังนี้
 
2.1 เข้าไปในอาคารบุษราคัม ขึ้นบันใด ระหว่างชั้น 1 กับ ชั้น 2 จะมีแผงควบคุมไฟฟ้า ดังภาพ
 
 
2.2 ทำการเปิดกล่องที่ 2 นับจากด้านซ้ายมือจะพบแผงควบคุมไฟฟ้าใหทำการดันสวิทย์ตัวด้านบนสุดลงมาให้อยู่ในตำแหน่ง OFF ตัดไฟฟ้า ชั้น 1
 
 
3. น้ำที่ท่วมเข้าสู่อาคารสูง XXX เซ็นติเมตรจากระดับอ้างอิง ให้ทำการตัดไฟฟ้า ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี อาคารบุษราคัมทั้งหมด
 
โดยปฏิบัติดังนี้
 
ไปยังห้องสำรองไฟฟ้า ทำการเปิดกล่องใหญ่่ที่สุดที่เขียนว่า ByPass ออกมา ด้านในจะมีสะพานไฟฟ้าหนึ่งตัวซึ่งสวิทย์ของสะพานไฟจะเป็นสีแดงอยู่ในตำแหน่ง ON ให้ทำาการดันสวิทย์ของสะพานไฟขึ้นอยู่ในตำแหน่ง OFF จะเป็น สีเขียว ตัดไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารบุษราคัม