ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานทรัพยากรธรณี เขตภูมิภาค

โทรศัพท์

โทรสาร

1. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
เลขที่ 283 หมู่ 2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
 
 
054-282-049
 
054-282-159
2. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
 
043-243-960
 
043-243-961
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ต. ในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 40150
 
0-4343-8204
0-4343-8206

 
0-4343-8204
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
 
043-871-613
 
043-871-614
3. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
ถ.เลียบคลอง 5 คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 
 
02-902-7695
 
 
 
ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จ.ระยอง
หมู่ 3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
 
038-647-476
038-647-569
086-078-3863
081-184- 8844
 
4. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
เลขที่ 23/219 หมู่ที่ 3 ซ.พ่อขุนทะเล 13 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 
 
043-871-614
 
077-311-949