สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 4 (สุราษฎร์ธานี)
อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ :  เลขที่ 2/7 ถนนมุ่งพัฒนา ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 

โทรศัพท์/โทรสาร : 077-311-949

แผนที่.