จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
ข้อมูลหน่วยงานและบุคลากร


 

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608