1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
หน้าแรก
การแต่งต้ง ย้าย โอน เลื่อนระดบ

วันที่ 25 ก.ย. 2557
 

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608