1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
หน้าแรก
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 1 เม.ย. 2559
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608