1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
FONTSIZE
ประเภทมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


 

ประเภทบริหาร

 

 

บริหารระดับต้น

 

 

 

 

ประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน

 

 

อำนวยการระดับต้น

 

 

 

 

 

 

ประเภทตรวจราชการกรม

 

 

อำนวยการระดับสูง

 

 

 

 

 

ประเภทวิชาการ

 

 

ประเภททั่วไป

 


ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608